Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų apsilankymas mūsų Privatumo politikos skiltyje parodo, kad rūpinatės savo privataus gyvenimo apsauga, vadovaudamiesi aukščiausiomis pagarbos žmogui vertybėmis ir siekdami užtikrinti geriausią ir saugiausią patirtį lankantis mūsų Elektroninėje parduotuvėje, žemiau išsamiai aprašome, kaip saugome Jūsų privatumą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Privatumo politika siekiama:

1.1. apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimosi;

1.2. apibrėžti mūsų, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimus valdant Jūsų asmens duomenis;

1.3. nurodyti, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus;

1.4. informuoti Jus, kaip duomenų subjektą, apie turimas teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

 1. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

2.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

 1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „1 mm”, buveinės adresas Titnago g. 7-407, Vilnius,  juridinio asmens kodas 121933274, PVM mokėtojo kodas LT100011172118. (toliau – antkoju.lt).
 2. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis antkoju.lt veiklos adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 18.1 punktu.
 3. antkoju.lt kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: labas@antkoju.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR TERMINAI

 1. Su antkoju.lt tvarkomų asmens duomenų kategorijomis, tikslais ir teisiniais tvarkymo pagrindais galite susipažinti perskaitę žemiau išdėstytą informaciją. 

7.1. Jūsų paskyra (registracija ir administravimas)

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, slaptažodis (šifruotas), prekių sąrašas (prekės, kaina, data), veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (prisijungimo informacija, pavyzdžiui, kada paskutinį kartą prisijungėte;), elektroninių laiškų duomenys, pavyzdžiui, kai prašote priminti pamirštą slaptažodį.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu, kai aktyvuojate paskyrą.

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paskyra. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs turite teisę susikurti paskyrą mūsų interneto svetainėje. Šiuo atveju, tvarkysime Jūsų duomenis, siekdami suteikti Jums galimybę ją susikurti tam, kad galėtumėte pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis, turėdami tikslą administruoti ir prižiūrėti paskyrą, taip pat, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume apie paskyros sąlygų pasikeitimus (privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei pamiršote atsiimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Norėdami susikurti paskyrą, turite sutikti su sąlygomis ir taisyklėmis bei pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su sąlygomis ir taisyklėmis, ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.

Registruodami paskyrą, patvirtinate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

7.2. Tiesioginė rinkodara

Duomenų kategorijos

Jei susikūrėte paskyrą: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami), mėgstamų prekių sąrašas.

Jei paskyros nesukūrėte: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Gavę Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis, o remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti būtent Jūsų poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas, vykdome profiliavimą.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums pasiūlymus ir informaciją, pavyzdžiui, bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, nuolaidas ar išpardavimus arba teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir pan. Tai darome, nes mums svarbu pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada, kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Be to, jeigu susikūrėte paskyrą ir savo pasirinkimu pateikėte papildomus duomenis, remdamiesi profiliavimu, siunčiame specialiai Jums atrinktus prekių ir paslaugų pasiūlymus. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite paskyroje, spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, Jūs patvirtinate, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų.

7.3. Užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, skundo ar kitos užklausos aprašymas, aplinkybės, taip pat dokumentai, patvirtinantys skundą, reikalavimas ar atsiliepimas ir pan., lojalumo kortelės numeris, pirkimo istorija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pareiga nagrinėti ir atsakyti į vartotojų skundus ar užklausas vykdymas, taip pat teisėtas interesas vertinti Jūsų atsiliepimus, siekiant pagerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

Iki 12 mėnesių.

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate skundus, prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, reikalavimus, atsiliepimus paštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais kreipiatės į mus. Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų skundą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus.

Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, paklausimas, pasiūlymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai.

SLAPUKAI (ANGL. COOKIES) 

 1. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“. 
 2. Jei šioje Privatumo Politikoje nenurodyta kitaip, naudojami slapukai yra reikalingi antkoju.lt funkcionalumui bei veikimui. Tai apima slapukus, kurie leidžia Jums užsiregistruoti mūsų svetainėje, įsigyti daiktą arba naudotis elektronine mokėjimo sistema. Dauguma slapukų yra ištrinami iš Jūsų įrenginio po Jūsų naršymo seanso pabaigos (sesijos slapukai). Informacija, išsaugota privalomuose slapukuose, bus naudojama tik siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas bei funkcijas.
 3. Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el. paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.
 4. Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.
 5. Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.
 6. Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėte, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.
 7. antkoju.lt tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
 8. Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (angl. cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių. antkoju.lt neatsako už trečiųjų šalių naudojamus slapukus.

ATVEJAI IR TRETIEJI ASMENYS, KURIES ATSKLEIŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

 1. Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

16.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums su skundų ir kitų užklausų administravimu susijusias paslaugas. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

16.2. Mes perduodame Jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą, taip pat tada, kai duomenis teikti įpareigoja teisės aktai arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Duomenis tvarkome naudodami šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdami į esamą privatumo riziką ir prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

JŪSŲ TURIMOS TEISĖS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

18.1. Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

18.2. Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

18.3. Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

18.4. Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

18.5. Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi mūsų teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;

18.6. Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

18.7. Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

18.8. Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas minėto Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mes turime teisę keisti ir papildyti privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti, ją paskelbti interneto svetainėje.
 2. Nuolat peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.