Taisyklės ir sąlygos

 

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „1 mm”, buveinės adresas Titnago g. 7-407, Vilnius, juridinio asmens kodas 121933274, PVM mokėtojo kodas LT100011172118. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.antkoju.lt.

1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

1.8. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

– veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

–  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

– juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

– visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Elektroninėje parduotuvėje pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia prekės (-ių) užsakymą ir už jį apmoka.

2.4. Elektroninėje parduotuvėje paieškos rezultatai pagal Pirkėjo užklausą pateikiami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

–      laikotarpis, kurį prekę siūloma įsigyti Elektroninėje parduotuvėje (naujumas);

–      populiarumas pagal pardavimų apimtį;

–      kaina;

–      produkto įvertinimas.

2.5.  Pirkėjas gali pasirinkti prekių filtravimo Elektroninėje parduotuvėje nustatymus – prekės gali būti filtruojamos pagal prekės ženklą, kainą, produkto tipą, spalvą, dydį, sezoniškumą ir kolekciją. Taip pat Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš kriterijų, pagal kurį nustatomas prekių eiliškumas (naujumas, populiarumas, mažėjanti kaina, didėjanti kaina, nuolaidos dydis, įvertinimas). Elektroninėje parduotuvėje nėra vykdomas Prekių rūšiavimas ar reitingavimas pagal prekių tiekėjų ar kitų suinteresuotų trečiųjų asmenų apmokamą reklamą. Taip pat Elektroninėje parduotuvėje nėra vykdomas kainų individualizavimas, visos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos prekių kainos (be pristatymo išlaidų) yra vienodos visiems Pirkėjams.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų, nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį prekių valdymą arba, kai vienu užsakymu vartotojas užsakė ne vieną prekę ir jos pristatomos atskirai po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį paskutinės prekės valdymą.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas gali pateikti informaciją apie tai el. paštu labas@antkoju.lt. Pirkėjas gali naudoti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nurodytą žemiau šiame punkte, tačiau tai nėra privaloma. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo termino, pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pirkėjui nusprendus pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, ne vėliau nei per 14 dienų  nuo Pirkėjo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą gautą sumą Pirkėjui, įskaitant prekės pristatymo išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą pristatymo būdą nei įprastas pigiausias Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo būdas. Sumokėti pinigai grąžinami tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui arba jas grąžinti į Pardavėjo prekių ekspoziciją, kurios adresas pateikiamas Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.
Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Pirkėjas atsakingas už prekių vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad būtų galima nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

Sutarties atsisakymo forma

(Jei norite atsisakyti sutarties, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums)

Skirta: „1 mm”, Titnago g. 7-407, Vilnius,  įmonės kodas 121933274, el. paštas: labas@antkoju.lt

Aš/mes (*) atsisakau (-ome) (*) savo sudarytos sutarties dėl žemiau nurodytų prekių pirkimo (*)/:

  • užsakyta (data) (*)/gauta (data) (*)

  • kliento (-ų) vardas, pavardė

  • kliento (-ų) adresas

  • data

(*) Ištrinkite, kas nereikalinga

3.2. Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 3.1. punktą sąlygos

Pirkėjas pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 3.1.punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:

– prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;

– prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;

– ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek išorinės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, patvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda originalumą.

3.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Elektroninėje parduotuvėje. 

3.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

 

5. PREKIŲ UŽSAKYMO PATEIKIMAS

5.1. Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali Elektroninėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.

5.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.3. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

5.4. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS 

6.1. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. 

6.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.3. Prekių pristatymas paprastai trunka 1-5 d. d. kai prekė yra sandėlyje, 5-9 d. d. kai prekė užsakoma iš tiekėjo, jeigu prekės aprašyme ar prie pristatymo būdų nėra nurodyta kitaip.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.

6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

6.6. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

6.7. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo informuoti Pardavėją el. paštu labas@antkoju.lt.

6.8. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

 

7. PREKIŲ KEITIMAS/GRĄŽINIMAS, PINIGŲ GRĄŽINIMAS 

7.1. Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui prašymą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju užpildydamas prekių keitimo / grąžinimo formą Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių keitimo / grąžinimo forma“ ir pateikti informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį, užsakymo numerį arba sąskaitos, patvirtinančios apmokėjimą už prekę, numerį, kontaktinius duomenis (telefono Nr. arba el. pašto adresą), ir vieną iš šių reikalavimų:

–  pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

–  pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

–  sumažinti prekės kainą;

–  sugrąžinti sumokėtą kainą.

Prekė bus laikoma kokybiška, jei (i) ji atitinka aprašymą ir savybes, nurodytas Elektroninėje parduotuvėje, (ii) ji yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės, (iii) prekės kokybė ir savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės.

Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, ypač rankų darbo gaminiai, gali būti pagaminti naudojant natūralias medžiagas. Kai kurios savybės – ruoželių variacijos, odos atspalviai, mezginio ar spalvos tekstūra nelaikomi defektais ar trūkumais. Gaminant prekes atrenkamos tik aukščiausios kokybės medžiagos, tačiau natūralios jų savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti priimamos kaip prekės individualios išvaizdos dalis. 

Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą.
7.2. Grąžinant prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 darbo dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.
7.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes pristato užsakoma kurjerių tarnyba. Grąžintų prekių būklė patikrinama garantinio aptarnavimo serviso, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas prekių siuntimo mokestis.
7.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.4.1. prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama gauta nekokybiška prekė;
7.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
7.4.4. prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.4.5. būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
7.4.6. Jeigu grąžinamos prekės pakuotė turi pažeidimų, dėl kurių prekės nebėra galimybės parduoti už tokią pat pirkimo kainą, tokia prekė gali būti grąžinama tik bendru sutarimu su pardavėju atlyginus pardavėjui pakuotės pakeitimo išlaidas.
7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.4. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.6. Elektroninė parduotuvė vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
7.7. Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, dovanų kuponams, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio.

7.8. Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis:

  • elektroninio pašto adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“. 

  • pateikti prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

 

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

8.1. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti elektroninės parduotuvės nurodytu el. paštu labas@antkoju.lt bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku.

8.2. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.

 

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.2. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

10.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

10.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.5. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

10.6. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

10.7. Šios Taisyklės atnaujintos 2023 m. sausio 29 dieną. Ankstesnę Taisyklių versiją rasite čia: Ankstesnės taisyklės.