Taisyklės ir sąlygos-old

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę pirkti:

2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;

2.1.2. juridiniai asmenys;

2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;

2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

2.2. AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai internetinėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo.

2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma AntKoju.lt duomenų bazėje.

2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, AntKoju.lt informuoja klientus el. paštu Pirkėjo nurodytu adresu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis. Asmens duomenims pasikeitus, turi būti atnaujinami, kitaip dėl atsirandančių nuostolių internetinė parduotuvė AntKoju.lt neatsako.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.

3.4. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo informuoti internetinę parduotuvę, kad nebūtų padaryta žala dėl trečiųjų asmenų kaltės.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą, kurie nurodyti AntKoju.lt internetinės parduotuvės skiltyje „Apmokėti“.

3.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.7. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš AntKoju.lt internetinės parduotuvės skilties „Atsiskaitymas“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties.

3.8. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

3.9. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.10. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis AntKoju.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis AntKoju.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis AntKoju.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.

4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinėje parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas AntKoju.lt internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos

5.1. Pirkėjas AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.

5.2. Pirkėjas apsilankęs AntKoju.lt internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis.

5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomenys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai

5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai internetinėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei kol nesutinka su AntKoju.lt internetinės parduotuvės Taisyklėmis.

5.5. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš AntKoju.lt internetinės parduotuvės skilties „Atsiskaitymas“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to laiko, kai AntKoju.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo už apmokėtas prekes.

5.6. Prekių kainos AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.7. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, ruošia prekių siuntinį ir praneša Pirkėjui apie paruoštas prekes el. paštu Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.8. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

5.9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis AntKoju.lt internetinės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo, nepriklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kiekio. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.

6.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.3. Prekių pristatymas paprastai trunka – 1-5 d. d. (jei prekė yra sandėlyje), 5-9 d. d. (kai prekė užsakoma iš tiekėjo), jeigu prekės kortelėje ar prie pristatymo būdų nėra nurodyta kitaip.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.

6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

6.6. Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo informuoti Pardavėją el. paštu.

6.9. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

7. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančios internetinėje parduotuvėje.

7.2. Pardavėjas neatsako, jei AntKoju.lt internetinėje parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių neatitinka prekės spalva, forma, dydis nuo realaus prekės savybių.

7.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

8.2.1. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.

8.2.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes pristato užsakomas kurjeris. Grąžintų prekių būklė patikrinama garantinio aptarnavimo serviso, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas standartinis prekių siuntimo Lietuvoje mokęstis.

8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
8.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.3.6. Jeigu grąžinamos prekės pakuotė turi pažeidimų, dėl kurių prekės nebėra galimybės parduoti už tokią pat pirkimo kainą, tokia prekė gali būti grąžinama tik bendru sutarimu su pardavėju atlyginus pardavėjui pakuotės pakeitimo išlaidas.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.7. antkoju.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

8.8. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, antkoju.lt  įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

8.9. Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, dovanų kuponams, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis AntKoju.lt internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinklalapius.

10. Prekių nuomos sąlygos

10.1. Pardavėjas (toliau šiame Taisyklių ir sąlygų punkte – Nuomotojas) suteikia internetinės parduotuvės AntKoju.lt Pirkėjui (toliau šiame Taisyklių ir sąlygų punkte – Nuomininkui) galimybę laikinai (per sutartą laiką) išbandyti prekę ar prekes, nurodytas parduotuvės skiltyje „Nuoma“ (toliau – Prekė) už iš anksto nustatytą mokestį (nuomą) šiame Taisyklių ir sąlygų punkte išdėstytomis sąlygomis.

10.2. Prekės nuomos mokestis nurodomas atskirai kiekvienai prekei internetinės parduotuvės AntKoju.lt skiltyje „Nuoma“. Siuntos pristatymo mokestis priklauso nuo Nuomininko pasirinkto pristatymo būdo. Abipusiu susitarimu, Prekę galima perimti ir grąžinti asmeniškai Nuomotojo nurodytu adresu.

10.3. Nepriklausomai nuo Prekės vertės, nuomos mokesčio ir nuomos termino, imamas 50 Eur užstatas už kiekvieną nuomojamąsi Prekę. Užstatas Nuomininkui grąžinamas ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo išsinuomotos Prekės pristatymo Nuomotojui dienos, jeigu tenkinamos vėliau 10 punkto papunkčiuose nurodytos nuostatos. 

10.4. Nuomos sutartis sudaroma užpildant elektroninę užsakymo formą internetinėje parduotuvėje AntKoju.lt, nurodant kontaktinius duomenis, pageidaujamą nuomos datą bei trukmę. Jeigu pasirinktai datai Prekė jau yra išnuomota arba rezervuota, per 24 val. nuo užsakymo pateikimo Nuomotojas susisiekia su Nuomininku užsakymo formoje nurodytu el. paštu arba telefono numeriu dėl galimos Prekės nuomos datos bei termino. Apie užsakymo patvirtinimą Nuomininkas informuojamas elektroniniame užsakyme nurodytu el. paštu. Išsinuomota Prekė Nuomininkui išsiunčiama, kai Nuomotojas gauna pranešimą iš Nuomininko banko ar Nuomininko apie atliktą mokėjimą.

10.5. Nuomininkas gali atšaukti savo užsakymą nemokamai likus 24 valandoms iki išsinuomotos Prekės išsiuntimo dienos arba iki tos dienos, kai Prekę ketina atsiimti asmeniškai iš Nuomotojo. Nuomininkas užsakymą atšaukia parašydamas el. paštu labas@antkoju.lt. Jei Nuomotojas išsiuntė Prekę Nuomininkui dar prieš Nuomininko el. paštu labas@antkoju.lt atsiųstą prašymą atšaukti užsakymą, nuomos sutartis laikoma įsigaliojusia ir nuomos mokestis negrąžinamas. 

10.6. Nuomos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, kurią Prekė buvo pristatyta Nuomininko nurodytu adresu ar į paštomatą. Nuoma baigiasi paskutinę nuomos laikotarpio dieną. Nuomos laikotarpis gali būti sutrumpintas arba pratęstas abipusiu raštišku šalių susitarimu. Jei pasibaigus nuomos laikotarpiui Prekė nebuvo grąžinta, nuomos sutartis automatiškai nepratęsiama ir taikomos 10.7. papunkčio nuostatos. 

10.7. Nuomininkas išsiunčia išsinuomotą Prekę Nuomotojo nurodytu adresu paskutinę nuomos dieną. Prekės išsiuntimo diena yra laikoma data, nurodyta kurjerių tarnybos ar paštomato suformuotame siuntos priėmimo dokumente. Jei Nuomininkas nevykdo šios prievolės, už kiekvieną papildomą dieną Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui nuomos sutartyje nurodytą kiekvienos Prekės dienos nuomos kainą (dienos nuomos kaina dauginama iš vėluojamų grąžinti Prekę dienų skaičiaus), o Nuomotojas turi teisę negrąžinti sumokėto užstato.

10.8. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už išsinuomotą Prekę. Nuomininkas privalo pasirūpinti, kad Prekė nebūtų pažeista ir užtikrinti, kad nebūtų Prekės kontakto su tabako dūmais, aromatinėmis ir kitomis medžiagomis, kurios gali įsiskverbti į audinį. Nuomininkas negali daryti jokių nuomojamos Prekės pakeitimų be Nuomotojo sutikimo. Jei Nuomininkas nevykdo šiame papunktyje nurodytų prievolių ir nuomojamai Prekei padaroma žala, Nuomininkas privalo savo sąskaita pašalinti prekės pažeidimą. Praradus nuomojamą Prekę ar nepataisomai ją sugadinus, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui baudą, lygią prekės kainai, nurodytai internetinėje parduotuvėje AntKoju.lt. 

10.9. Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui apie nuomojamų prekių sugadinimą, sunaikinimą, praradimą ar vagystę elektroniniu paštu labas@antkoju.lt.

10.10. Jeigu grąžinta Prekė yra pažeista ir / arba praradusi prekinę išvaizdą, Nuomotojas turi teisę vienašališkai padengti visus finansinius nuostolius, susijusius su Prekės taisymu, ir juos išskaičiuoti iš gauto užstato už išnuomotą Prekę sumos. Padengus aukščiau minėtus nuostolius, užstato likutis grąžinamas Nuomininkui. 

10.11. Nuomininkas privalo grąžinti Prekę tokios būklės, kokios buvo priimta, pristatant nuomos sutartyje nurodytu adresu. Abipusiu susitarimu, Prekę galima grąžinti asmeniškai Nuomotojo nurodytu adresu. Nuomininkas turi teisę savo sąskaita apdrausti siuntą. Nuomotojas neatsako už jokius prekių pristatymo nuostolius. 

10.12. Nuomininkas neturi teisės išsinuomotos Prekės subnuomuoti tretiesiems asmenims.

10.13. Mokestį už Prekės nuomą Nuomininkas gali atgauti per 5 dienas po Prekės išbandymo, nusprendęs įsigyti prekę internetinėje parduotuvėje AntKoju.lt. Tokiu atveju mokestis už Prekės nuomą išminusuojamas iš prekės pardavimo kainos.

10.14. Nuomotojas neatsako už žalą, padarytą ir / arba patirtą Nuomininko jam netinkamai naudojant nuomojamą Prekę.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.

11.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo internetinės parduotuvės nurodytu el. paštu labas@antkoju.lt bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku.

11.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.

11.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.